Välkommen till Yggdrasils Scion !

 

NYHET! 
Vi har valt att pausa våran
uppfödning på obestämd tid 

 
Vi på Yggdrasils Scion strävar efter att föda fram
rastypiska individer med trevligt temperament.
Vi testar våra djur via MyCatDna för att få så bred
information om individen som möjligt.
Vi fokuserar mest på Seal Mink Spotted N 24 32, 
men andra färger och mönster förekommer.

 

Vi är godkända av Länsstyrelsen.